Headline

< terug

Marco de Vreugd groeit op in een fijn christelijk gezin. In zijn gemeente mist hij de aansluiting bij andere jongeren. Op de basisschool voelt hij zich alleen in zijn christen zijn. ‘Als er ruzie was, kwamen er nare opmerkingen over mijn christen zijn’. Dit zorgt ervoor dat hij als enige uit zijn klas naar een reformatorische school (De Driestar in Leiden) gaat omdat dit veilig is.

Na de Driestar gaat Marco economie studeren op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘Omdat ik niet meer op de Driestar zat, leefde het geloof minder.’ Marco besluit om zich aan te sluiten bij een Navigator studentenvereniging en omdat hij nog thuis woont kiest hij voor Navigators in Leiden, NSL. ‘Ik vond het daar helemaal geweldig en was er vol van. In de kring stelde ik vragen die beantwoord werden en vrienden, ouderejaars en stafmedewerkers, stelden mij vragen waardoor ik geprikkeld werd om er verder over na te denken. Ik was er echt bezig met mijn geloof! Op een borrel stonden we soms om twee uur in de nacht nog te praten over wie Jezus is voor ons en wat de kerk doet.’ Hij vindt iedereen aardig en fantastisch en stopt al zijn vrije tijd in NSL.

Bemoediging
Er waren diverse ontmoetingen waarvan er één is die hem in het bijzonder bemoedigt: ‘Zo vertelde iemand op de borrel mij dat hij een tekst van de heilige Geest kreeg met een beeld dat God met mij aan de slag gaat. Het beeld was het beeld van een houtbewerker.’ Marco vindt dat mooi, maar schenkt er niet zoveel aandacht aan. Op een bepaald moment belandt hij in een vervelende situatie waar hij zich erg naar onder voelt, maar wel van leert. Het bijzondere is dat precies op deze avond dezelfde persoon naar hem toekomt en zegt dat hij dat beeld weer krijgt. Aan het eind van deze avond krijgt hij een facebookbericht van deze persoon. Het is Johannes 15:7 over de wijnstok en de ranken. De volgende dag blijkt dit op een bruiloft de trouwtekst van het echtpaar te zijn. ‘Dit gaf me zo’n bemoediging!
 
God gaat mee
Het nieuwe jaar zou ik deel uitgaan maken van het bestuur en deze tekst vertelde mij dat God met mij meegaat het bestuursjaar in! Maar ook dat God met mij aan de slag gaat! Die tekst en ervaring dat God met mij meegaat en met me bezig is, is zo belangrijk voor mij geweest; dat is God concreet in mijn leven en dat is bijzonder. Dat dit van iemand komt die zo dichtbij God leeft, dat inspireert mij!’
Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat hij een verlangen krijgt om ook anderen te leren om Gods stem te verstaan. Zo zorgt hij ervoor dat hierover een cursus wordt georganiseerd bij NSL.

Groei
Later zijn er nog meer mooie momenten geweest. ‘Al die mensen die ik steeds tegenkwam hebben mij dichter bij God gebracht en mij laten groeien. Sommige van die mensen zijn vrienden voor het leven geworden. Door NSL werd ik weer enthousiast voor God: ik zag iets van God en leerde hoe je met God leeft. Zo heb ik ontdekt hoe belangrijk het is om je dag met God te beginnen. Sinds twee jaar lees ik elke dag in de schrijfbijbel en gebruik ik die schrijfruimte volop. Ik heb geleerd om met discipline God te dienen. Mijn geloof is enorm gegroeid en deze groei kwam vooral door Navigators. Dat zie ik als een keer- of een breekpunt en dat gun ik iedereen.’
Na deze periode heeft Marco zich o.a. ingezet voor mentoring en een mannentraject opgezet bij NSL.

Interview: Jeanette Vos-Spek
Fotografie: Angela van Rhijn