Headline

< terug

‘Kijk, een structuurwijziging gaat natuurlijk niet het verschil maken. Uiteindelijk gaat het altijd over inhoud en wat er in harten van mensen verandert. Dat zeg ik ook tegen studentenverenigingen waar ik kom: “Maak je discipelen of ben je vooral een organisatie overeind aan het houden?”’ Reinier Kuijsten is sinds 2009 staflid bij Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR) en sinds september 2021, vanwege de nieuwe Lange Termijn Plannen, hubleider. ‘Het past in een beweging die al gaande was. In die zin doe ik dingen niet opeens heel anders. Ik geloof wel dat Navigators nu dichter bij mensen georganiseerd is en dat we de afgelopen jaren de kern steeds helderder hebben: Verwonderd raken over Jezus, leren Hem te volgen en anderen daar weer bij helpen.’

Reinier is geboren in Rotterdam en in het oosten van Nederland opgegroeid. Hij studeerde in Enschede, Rotterdam en Tilburg. ‘In Rotterdam werd ik lid bij NSR en dat veranderde veel in mijn leven. Ik had wel een besef dat God bestond, maar eigenlijk niet hoe dat er concreet uit zou zien. Het was ook niet heel persoonlijk. Bij NSR kwam ik echter mensen tegen die echt met Jezus leefden.’
‘Ik heb daar een tijdje met verwondering naar staan kijken en ben toen vragen gaan stellen. Ze namen me daarin mee; dan gingen we voetballen en daarna Bijbellezen. Dat was fantastisch en daar ben ik echt heel hongerig geworden naar meer van Jezus. Ik dacht: Als dit waar is, dan is het zo booming dat ik hier meer van moet weten.’

Recht doen aan mensen
Na zijn studie werkte Reinier een aantal maanden in de jeugdzorg en werd toen stafwerker bij NSR. Zijn motivatie daarvoor komt voort uit de tijd dat hij zelf student was. ‘Het zijn twee lijnen. Ik ontdekte in een studie zorgethiek dat datgene wat mensen nodig hebben, door professionals niet altijd te bieden is. Mensen hebben behoefte aan vrienden, anderen om hen heen, netwerk, zulk soort dingen. Ik dacht toen: Er zitten hier bij NSR driehonderd man die zeggen Jezus te volgen. Wat Jezus deed is recht doen aan mensen. Ik weet niet of zij dat ook doen, maar het kan niet anders dan dat je je op een of andere manier bezighoudt met die mensen in je omgeving die kwetsbaar zijn. Toch zag ik een studentenclub die woonde in wijken waar van alles aan de hand was, maar daar niet mee in contact kwam. Dat kan volgens mij niet als je Jezus volgt.’'Het lijkt mij supergaaf om over tien jaar Navigators bejaarden of Navigators daklozen te hebben ...'
 
 
Onder de indruk
‘Dat werd uiteindelijk mijn motivatie om dit te doen. Als leiders anders gaan denken over hoe een samenleving eruit moet zien, hoe relaties werken, hoe wijken en gezinnen en al die dingen werken, dan gaat er echt wat veranderen voor die mensen.
Een andere motivatielijn is dat ik voor anderen mogelijk wil maken wat met mij gebeurd is. Ik zie veel studenten zoals ik was: Een kerkelijke jongere, die ergens wel wat gehoord heeft, maar waar het niet geland is. Het motiveert mij om een context neer te zetten waarin studenten God kunnen ontmoeten. Ik ben nog steeds onder de indruk als mensen persoonlijk God leren kennen.’

De schotten weghalen
Met de nieuwe structuur is Reinier nu hubleider van Rotterdam, Enschede, Tilburg, Delft en Den Haag. ‘Ik doe nog steeds wat ik altijd al deed: met jonge mensen onderweg en met hen kijken wat ze van Jezus willen ontvangen en wat daarin te ontdekken is. Tegenwoordig denk ik ook mee met die andere steden en denk ik landelijk mee over Navigatorwerk in de breedte, dus niet alleen studentenwerk, maar ook de rest.
De gedachte achter de nieuwe structuur is volgens mij dat je dingen zo veel mogelijk lokaal wilt laten en dat je kijkt naar de plekken waar leven is, waar groei is, waar misschien ook volwassenheid en stevigheid gegroeid is. Als je vanuit wat daar groeit om je heen kijkt en uitdeelt, kun je andere plekken helpen en van hen leren. Dat is wat er gebeurt, dat je die schotten tussen steden en doelgroepen weghaalt. Dan krijg je allerlei soorten kruisbestuiving. Het gaat steeds over context creëren waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Dat zijn zowel stafleden onderling, als studenten onderling en andere doelgroepen, zoals young professionals.’

Veelkleuriger werk
Als we Reinier vragen naar zijn droom, is het een poos stil. ‘Uiteindelijk is mijn droom: Een ambassadeur van Jezus in elke straat van Rotterdam, zodat er niemand hoeft op te groeien zonder de liefde van Jezus te kennen. Daar zit ook in dat we iets gaan zien van beweginkjes of vuurtjes van God in allerlei subculturen van een stad. Het lijkt mij supergaaf om over tien jaar Navigators Bejaarden of Navigators Daklozen te hebben. Dat het een veel veelkleuriger werk is, omdat we mensen geleerd hebben te delen van hun leven met Jezus en ze dat zijn blijven doen. Waar het vervolgens heen rolt is aan de Heer.’
 
Interview: Matthijs den Dekker
@Mirjam van klaarbergen photography