Headline

< terug

‘Miles Peterson was een man die alles had: rijkdom, status, succes. Toch miste hij iets. Toen, op het donkerste moment van zijn leven, gaven de woorden van één enkel boek Miles het brandende verlangen God te kennen. Nu, getransformeerd door het Woord van de Heer en gesterkt door zijn macht, heeft Miles een eed gezworen om kwaad te bestrijden in de naam van God. Hij nam de identiteit van de machtige voorvechter van de waarheid aan: de Bibleman' (www.bibleman.com).


Daar is hij dan. De perfecte christen: Bibleman. Beleeft avonturen voor de Heer onder klinkende namen als ‘Conquering the Wrath of Rage’ of ‘Breaking the Bonds of Disobedience’. De christen die wij allemaal zouden willen zijn, de christen die we nooit zullen worden. Zo vergaat het me vaak op geloofsgebied. Ik kijk op tegen mensen die eruitzien of ze écht geloven, die met God leven, die elke dag bidden en bijbellezen en er nog wat bij voelen ook. Helden!

Kleuterbijbel
Ze worden vaak geloofshelden genoemd: de mensen die we tegenkomen in Hebreeën 11. Spannende verhalen met stoere mensen die het altijd goed doen op de kleuterschool. Als we voorbij de kleuterbijbel kijken, krijgen we echter een heel ander beeld. De juf vertelt er niet bij dat Noach stomdronken in adamskostuum in zijn tent in slaap valt. Dat Abraham Hagar en Ismaël de woestijn in trapt. Dat Izaäk en Jakob hun familie bedriegen. Jozef en Salomo zijn opscheppers, Mozes een moordenaar, Jozua pleegt genocide. David slaapt met de buurvrouw en werkt de buurman weg. Job roept God zelf op het matje. Petrus verloochent Jezus en Paulus vermoordt christenen.

Gehoorzaamheid
Wat mij betreft bestaan er geen geloofshelden. In de Bijbel kom je alleen geloofsgetuigen tegen. Mensen die door hun gehoorzaamheid en trouw in hun leven van God getuigen. Ondanks al die dingen die je in de kleuterbijbel niet tegenkomt.
God gebruikt mensen om zijn Koninkrijk te bouwen. Het zijn de mensen die van hun geloof getuigden die genoemd worden. Het zijn de gewone mensen die ergens in hun leven beginnen met naar God luisteren. Uiteindelijk wordt hun geloof geprezen en is het hun geloof dat de kracht geeft om aan de slag te gaan.

Bibleman komen we in het dagelijks leven niet zo vaak tegen. Gewone mensen wel. Mensen met gebreken, zonde en mislukkingen. Ik kom mezelf vaak tegen. Ik hoef niet zozeer een held te zijn, ik wil wel graag een getuige zijn.
 
 

Over de blogger

Matthijs


Matthijs is communicatiemedewerker bij LEF Navigators en is daarnaast schrijver en blogger. Zijn blogs gaan over geloven.

Andere blogs van Matthijs zijn te vinden op www.matthijsdendekker.nl.