Headline

< terug

Bij mij in de kerk zongen we laatst een lied met in een van de coupletten de tekst ‘You didn’t want heaven without us / So Jesus, You brought heaven down.’ Oftewel: God vindt de hemel zonder mij helemaal niks en stuurde daarom Jezus naar de aarde, om de hemel naar de aarde te brengen. Terwijl we verder zongen, bleef ik mijmeren over deze tekst. En dacht ik: nee, dit klopt niet.

Is Gods doel om de ‘ons’ van het lied bij Hem in de hemel te hebben? Als ik de Bijbel lees gaat het God helemaal niet om de hemel. Het gaat God ook niet om het verzamelen van zielen, waaronder die van mij, in de hemel. Ik heb het er al vaker over geschreven: Het gaat God om de nieuwe aarde. Dat is ons doel, dat is ons thuis.

De hele schepping
In Efeze 1:4-11 lezen we dat God al voor de schepping (en daarmee dus ook voor de zondeval!) het verlangen had dat wij in Jezus zijn kinderen zouden zijn. Uiteindelijk is het besluit van God (lees: Zijn plan met de wereld) om alles in de hemel en op aarde onder het gezag van Jezus bijeen te brengen.

Romeinen 8 vertelt dat de hele schepping bevrijd wordt en meedeelt in de glorie van Gods kinderen.

Openbaringen 21 vertelt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God maakt alles nieuw en het oude is voorbij. In het licht van Romeinen 8 lijkt me dat dat eerder gaat over vernieuwing dan over vervanging (maar als iemand hierop een woordstudie naar het Grieks heeft gedaan, hoor ik het graag).

In het nu leven
Ik ben zo iemand die moeite heeft met wat mindfulle mensen ‘in het nu leven’ noemen. Als ik met iets bezig ben, zit ik in gedachten al bij mijn volgende taak en volgende actie. Dat maakt me ongeconcentreerd en gejaagd. De dingen die ik nu doe krijgen te weinig aandacht. Ik wil ze afmaken om met die andere taak te kunnen beginnen. En als ik daar dan mee bezig ben, zitten mijn gedachten al weer bij wat daarna komt.

Dit gevoel heb ik ook bij het idee van ‘in de hemel komen’. Het is zo losgezongen van het nu, van het aardse, van die hele schepping die een uiting is van Gods liefde en glorie.

Elke christen is geroepen om met de blik naar de toekomst te leven. Maar het besef van een nieuwe aarde, dwingt me ook met mijn ogen naar het nu te kijken. Ons bestaan is verbonden met deze wereld, met deze Schepping.

Aan de slag
Jezus bracht niet de hemel op aarde. Jezus bracht het Koninkrijk van God op aarde. Mijn taak is mee te werken aan de verspreiding van dat Koninkrijk. Zoals in de hemel, zo ook hier op aarde!

Mijn roeping is om dat Koninkrijk te laten zien. Om mensen de weg van het koninkrijk van het duister naar het koninkrijk van het licht te wijzen. Maar ook om de waarden van dat Koninkrijk te verspreiden en bevorderen: recht, waarheid, liefde, herstel, verzoening. Het gaat ook om zorg voor de aarde, voor de schepping. Niet om een nieuwe aarde te maken, dat doet God, maar om de vrijheid en luister die we als Gods kinderen nu al hebben te delen.

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de hoop die in ons leeft. Dat is de blik op de toekomst. Laat die toekomst echter de aansporing zijn om nu aan de slag te gaan in het Koninkrijk.