Headline

< terug

Sinds begin dit jaar is het landelijke bestuur van Navigators Nederland weer ‘op sterkte’ met vier nieuwe bestuursleden. Anouk Snel, Ronald van der Meer, Sytse Bisschop en Wout Dekker traden tot het bestuur toe. Eind 2019 vertrokken na jaren trouwe dienst Jacobine Aalberts en Marleen Ottenhoff. Begin 2020 nam Don de Mello, na maar liefst 9 jaar actief bestuurslid te zijn geweest, afscheid. Tijd om even bij te praten met voorzitter Sijtze Brandsma.

‘Omdat Navigators Nederland een stichting is, is het hebben van een bestuur verplicht’, vertelt Sijtze, ‘maar wij zijn er als bestuur niet om aan de dagelijkse leiding van de bediening deel te nemen. Het is onze primaire taak een aantal wettelijke verplichtingen uit te voeren zoals die gesteld worden aan een non-profit organisatie en daarnaast draagt het bestuur de eindverantwoordelijkheid voor het beleid dat door het managementteam en de landelijk leider wordt vormgegeven.’

Sijtze is sinds september 2018 voorzitter van het bestuur na een paar maanden proefdraaien. In het dagelijks leven is hij algemeen directeur van Energie Samen, de koepel van duurzame energie coöperaties in Nederland. ‘We fungeren als bestuur op afstand maar we zijn wel degelijk betrokken zonder dat we ons met de dagelijkse gang van zaken bemoeien. We vergaderen een viertal keren per jaar en daar is landelijk leider Bob Esmeijer altijd bij. We overleggen met elkaar over de ontwikkelingen en plannen voor de langere termijn, uiteraard over de financiën en zijn tevens een sparringpartner voor de leiding.’

Werkvelden
Met het nieuw samengestelde bestuur zijn tevens de werkvelden waarin Navigators actief zijn onder de bestuursleden verdeeld. Ieder bestuurslid heeft zo een of meer werkvelden ‘geadopteerd’ om samen met de verantwoordelijke manager te kunnen sparren en klankborden als daar behoefte aan is. Sijtze: ‘Hierdoor zijn we meer betrokken bij wat er speelt. Ook kunnen we onze expertise gebruiken om te helpen. De werkvelden die we nu hebben onderverdeeld zijn het studentenwerk (NSV), maar ook LEF, Missions, Impact en bedrijfsvoering en financiën. We nodigen bij iedere bestuursvergadering een van de portefeuillehouders uit om te vertellen over haar of zijn werkveld. Heel inspirerend om zo met elkaar te praten over de kern van het werk van Navigators!’

Gemeenschappelijk
Hoewel alle huidige bestuursleden heel verschillend zijn qua ‘Navigatorhistorie’, kerk en werk en dergelijke, vindt Sijtze het mooi om te zien dat er toch altijd één gemeenschappelijk doel is: ‘We staan allemaal van harte en vanuit onze overtuiging achter het werk van Navigators. Daarvoor zetten we graag onze tijd en onze denkkracht in. De invloed van Navigators in mijn studententijd, begin jaren tachtig in Amsterdam, is heel groot geweest op mijn geloof, op mijn mogelijkheden daarover met anderen te praten en op de keuzes in mijn leven. Hoewel de wereld er nu anders uitziet, is de behoefte aan persoonlijke aandacht en begeleiding in onze zoektocht naar God in ons leven naar mijn idee nog even groot. Ik word enorm geïnspireerd door de gesprekken met de huidige stafleden en hun inzet en motivatie en draag met mijn collega bestuursleden graag bij aan de goede ontwikkeling van onze beweging.’

Samenstelling bestuur sinds januari 2020

  • Sijtze Brandsma (voorzitter) (Directeur van Bedrijfsbureau Energie Samen.)
  • Sytse Bisschop (penningmeester) (Systeemspecialist Monitoring en Analyse bij ProRail.)
  • Wout Dekker (secretaris) (Directeur van communicatieadviesbureau Future Communication in Utrecht.)
  • Seline Hamstra (Tandarts in Utrecht.)
  • Ronald van der Meer (Implementatiemanager bij GVB in Amsterdam.)
  • Anouk Snel (Senior manager Talent Acquisition EMEA bij Net App.)

Interview Wout Dekker