Headline

< terug

‘We zien jeugdwerkers vol passie. Jeugdwerkers die er samen helemaal voor willen gaan. We zien dat de jeugd weer komt! We waren daar megaverbaasd over en over hun enthousiasme! We plukken nu de vruchten van de cultuur die we proberen te bouwen.’

Frank en Kaylee Vreugdenhil (23 en 24) stapten twee jaar geleden in het jeugdwerk van hun gemeente in het Westland. Het jeugdwerk was na een moeizame periode uit elkaar gevallen. Omdat ze als jongere al meededen in dit jeugdwerk, hebben Frank en Kaylee belangrijke ideeën over de cultuur die ze neer willen zetten.

Kaylee: ‘Toen ik voor het eerst kwam, vond ik het zo spannend, maar uiteindelijk voelde het echt als thuis. Ik was welkom en voelde de liefde die er heerste. Er was in die tijd elke maand een jeugddienst en dan gingen we begin van de middag al opbouwen. Sommigen deden licht en geluid, ik ging boodschappen doen. Je was met elkaar bezig en dat was zo enorm fijn. Zoiets, die warme gevoelens als ik daaraan terugdenk, dat zou ik voor onze jeugd willen.’

Ons ding

Frank: ‘Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik ervaren dat het als jeugd echt ons ding was. Het was niet iets dat werd georganiseerd, het was van ons. Ik ging er vrijdagmiddag om drie uur heen en om elf uur ging ik weer naar huis. Dat is absurd veel tijd voor een dienst van anderhalf uur, maar dat maakte niet uit. We hadden een goede tijd met elkaar. Het eerste uur deden we niets, een beetje bijpraten, wat koffie doen. Dat mooie gevoel dat je daar gewoon bent en het je eigen ding is en je samen iets bouwt, dat wil ik ook voor de jeugd.’

‘Als tiener trok ik veel op met Robin, de jeugdwerker van toen. Hij was voor mij een mentor en is dat nog steeds. Hij biedt een plek waar ik mezelf kan zijn en me volledig geaccepteerd voel. Ik vind het lastig om kritiek te accepteren van mensen, maar van Robin kan ik het altijd hebben. Hij is die persoon die alles mag zeggen. Dat heeft zich gedurende jaren gevormd. Het is niet dat het er in een keer was, dat kostte tijd.’

Dat jongeren je toelaten, daarin zit de kracht …

Relatie

‘Die relatie is belangrijk. Wat ik bij veel oudere mensen hoor, is het stereotype dat jongeren niets meer met God te maken willen hebben. Daardoor gaan ze overcompenseren, door heel veel dingen over God te vertellen als ze jeugdwerk doen. Terwijl de kracht om iets te mogen geven en te mogen delen, erin zit dat jongeren je toelaten. Het gaat om de relatie, anders worden dingen niet meer van je aangenomen. Ik denk dat we dat nog vaak onderschatten.’

Tijdens de LEF Learning Community praat het team van Frank en Kaylee veel over de cultuur in het jeugdwerk. En samen groeien ze daarin.

Kaylee: ‘Ik ben superblij dat we nu een hecht team hebben. Het vermenigvuldigt zich ook al. Er zijn jeugdwerkers aangehaakt die zien wat we met elkaar hebben en daaraan bij willen dragen. De gemeente ziet het ook. Dat is het mooie: ze voelen iets, ze zien iets. Het is aanstekelijk.’

Interview: Matthijs den Dekker