Headline

< terug

‘Tijdens mijn voormalige werk bij ING ontdekte ik dat een groot deel van de studenten die bij ons op het callcenter werkten, vol vragen zaten over bijvoorbeeld de spagaat tussen werk en studie; de druk tussen inkomen vergaren en je studie op tijd afronden. Ik merkte dat mijn hart ernaar uit ging om juist daarover met hen in gesprek te gaan. Over ritmes en hoe je God betrekt in dat soort keuzes. Maar dat hartsverlangen kon ik daar niet kwijt.’
 
Het is dat verlangen dat Dick Bijzet, stafwerker in Groningen, er toe aanzet om een baan te zoeken in het studentenwerk. ‘Ik ben op mijn knieën gegaan en heb tegen God gezegd dat ik daarheen wil gaan waar Hij mij leidt. Ik ging dromen en bidden over de juiste plek en zo kwam ik bij IFES terecht en ik dacht dat ik was aangenomen, totdat ik de volgende dag hoorde dat ik het toch niet was geworden. Dat was een enorme dip in mijn geloofsleven, want ik dacht echt dat God mij hiervoor had geroepen. Daarom begreep ik niet waarom dit misliep. Toen vervolgens een vriend van mij vertelde dat er een vacature bij N.S.G. kwam was ik niet enthousiast, want de afwijzing bij IFES ging over een soortgelijke functie. Binnen tien dagen kwamen er nog twee mensen met dezelfde mededeling en beiden vonden ze dit echt de plek voor mij. Dus heb ik als een soort mokkende Jona Tiemen Verbree gebeld om tijdens een bakje koffie hierover te praten. Ik werd aangenomen. God had mij  wel geroepen voor dit werk, maar bij de eerste poging had ik mijn weg gevolgd, terwijl de weg naar Navigators door God was geleid.’
 
Transitiecursus
‘Naast Alpha wilde ik graag werken met laatstejaars studenten en net afgestudeerden. Voor de laatste twee groepen was er nog niet zoveel, dus ging ik op zoek naar materiaal voor de overgang van student naar het werkende leven. Na enig zoeken vond ik materiaal van IFES over dit onderwerp en bij zustervereniging Ichtus wilden ze dit uitproberen. Ik mocht aansluiten zodat ik zag welke vragen er langs kwamen, wat de thematiek was en wat we misten. Dat materiaal hebben we daarna verder uitgewerkt tot een cursus van zeven avonden. Het afgelopen jaar draaiden we de pilot van de transitiecursus bij N.S.G. en met de feedback kunnen we een en ander nog beter maken.’
 
inhoud
‘Tijdens de eerste avond mogen studenten aangeven wat hun vragen zijn, zodat we die later in de cursus kunnen gebruiken. Verder komen er allerlei thema’s aan bod zoals de kerk, carrière en geld. Waar veel young professionals tegenaan lopen is tijd, rust en ritme. Hoe hou je balans tussen je werk, je geloof, je eventuele gezin en tijd voor jezelf? Maar ook, hoe zet je tijd in voor anderen, tijd als offer. De laatste avond gaat over relaties. In je studententijd heb je veel intense relaties, maar de praktijk wijst uit dat je die niet allemaal kunt blijven onderhouden. Welke relaties vind je belangrijk om vast te houden en uit te bouwen en hoe bouw je aan nieuwe relaties, zoals met collega’s?’
 
Nood
‘Ik zie vooral de nood in het opnieuw vinden van een ritme met God en je geloof, met je werk, met je vrienden en je gezin. Belangrijk daarbij is het vinden van die nieuwe geloofsgemeenschap waar je voeding kunt krijgen en waar je ook tot zegen kan zijn. Zeker nu met de pandemie is het moeilijk om deze relaties op te bouwen, maar juist zo enorm belangrijk. Ik gun ze dat ze op zoek gaan naar die nieuwe plek om gevoed te worden en te voeden. Zo’n plek is niet alleen tijdens je studententijd belangrijk, maar tijdens je hele leven.’
 
Meerwaarde
‘Ik zie dat deze thema’s ook bij andere collega’s leven. Hoe kunnen we die vier, vijf jaar dat ze bij ons zijn verduurzamen, zodat zij dat wat ze hebben geleerd meenemen naar hun nieuwe omgeving. Ik hoop dat we met alle verenigingen dit materiaal kunnen gaan gebruiken, om op die manier in studententijd alvast na te denken over de volgende fase. Daarnaast vind ik de samenwerking met kerkgenootschappen enorm belangrijk, zodat het gat wat er nu is tussen kerk en student kleiner wordt. Ik verlang ernaar de kerken hierbij te betrekken. Mijn hoop is dat de kerk openstaat voor de talenten die young professionals meebrengen en er gebruik van maken, in plaats van dat zij zeggen, hier hebben we nog een gaatje ga dat maar doen. Mijn droom is dat we de studenten loslaten, wetende dat zij de principes van levenslang discipelschap hebben geleerd.’
 

Navigators IMPACT wil de young professional een plek bieden waarin hij groeit in persoonlijk discipelschap en geholpen wordt om dit uit te leven op de plek waar hij woont en werkt. We verlangen ernaar dat de young professional  juist in deze uitdagende levensfase aangemoedigd wordt, om als volgeling van Jezus bewust door Hem gevormd te worden. Op steeds meer plekken zijn onze collega’s in het studentenwerk ook na de studententijd betrokken bij hun studenten. Daarom verbinden we ons graag met die collega’s om samen met hen al in de studententijd na te denken over het leven van de young professional en de uitdagingen die dan op hun pad gaan komen. Dick Bijzet is een van deze collega’s.
 

Interview: Marieke Boersma-Lensen