Headline

< terug

Dat LEF jeugdleiders traint is bij veel van onze lezers wel bekend, maar dat LEF dit doet met professionals zoals een bedrijfskundige, een psycholoog en een opleidingskundige is veel minder bekend. Tirza Roor is de opleidingskundige in dit team. Zij leidt het team dat de trainingen geeft en ontwikkelt de meerdaagse trainingsevents.
 
‘Bij LEF verlangen we dat jeugdleiders doorgeven wat ze zelf gezien en gehoord hebben. Dat betekent dat zij goed zicht moeten hebben op de basis van hun geloof. We trainen en coachen jeugdleiders in twee jaar tijd om een discipel te worden en discipelen te maken. Doordat zij zelf groeien in hun geloof, kunnen zij hun leven delen met de jongeren en een voorbeeld zijn. Jeugdwerk is dan als het leven in een familie: samen lol hebben maar ook lastige vragen stellen; jezelf leren zijn maar ook het hart van de ander leren zien. Elkaars talent zien en inzetten.’
 
Effectieve training
‘Als opleidingskundige heb ik geleerd om trainingen zo effectief mogelijk te maken. Wij vragen, voordat een groep jeugdleiders bij ons komt, veel voorinformatie van hen, zoals hun achtergrond en ervaring. Vervolgens passen wij de inhoud en vorm van de training aan op de beginsituatie van de jeugdleiders. Onze trainers leren om zelf een voorbeeld te zijn, en de trainingen uitdagend, afwisselend, veilig, inzichtelijk en relevant te maken. We gebruiken daarbij verschillende werkvormen zodat de dag voorbij is voordat je het doorhebt. Als je met LEF in zee gaat, krijg je diepgang en kwaliteit. Omdat wij vakmensen zijn, kunnen wij dàt leveren wat de jeugdleider nodig heeft; als zij goed begeleid worden in hun individuele proces, hun teamproces en hun jeugdwerk, dan groeien ze zo dat ze daar levenslang de vruchten van plukken.’
 
Gedachtengoed Navigators
‘Het is mijn verlangen dat het gedachtengoed van Navigators meer in Nederland wordt wakker geroepen. Dat jeugdleiders niet zeggen: ‘Wij doen mee met de LEF training’. Maar dat zij juist zeggen: ‘Wij hebben geleerd om discipelen te zijn en hoe we ons leven kunnen delen om zo discipelen te maken, die discipelen maken. Als we dàt gedachtengoed gaan uitleven, is de impact wellicht nog groter dan hij nu al is.

Het raakt me als jeugdleiders ontdekken dat jeugdwerk zoveel simpeler kan: door je huis en gezin open te stellen, een luisterend oor te bieden en te delen van je eigen geloofsontwikkeling. Dan is het jeugdwerk simpel èn vermenigvuldigbaar! Het is soms moeilijk om te zien als jeugdleiders door de structuur van de kerk geen enkele speelruimte krijgen. Recent stelde Harmen van Wijnen in zijn promotieonderzoek: “Doet de jeugd aan kerkverlating of doet de kerk aan jeugdverlating?”. Persoonlijk denk ik dat het vaak het tweede is. Dat zijn gemiste kansen. Het is mijn verlangen dat er, ook door onze Learning Communities, een onstuitbare beweging komt van toegeruste leiders die jongeren helpen te leven in echtheid en toewijding aan God!’
 
Interview: Marieke Boersma-Lensen