Headline

< terug

‘Goed werkgeverschap’, ‘als christen die extra mijl gaan’, het zijn beide zinnetjes die belangrijk zijn voor Bart Meijer, HR-medewerker (Human Resources) van Navigators maar ook van Agapè! Want goed werkgeverschap kun je vermenigvuldigen door je kennis en ervaring te delen met andere organisaties. En dat is waar Bart voor gaat.
 
Bart groeide op in een klein, gelovig gezin en ook al hoorde hij van alles over God, het was hem niet duidelijk wie Jezus was. ‘Ik had zeker een Godsbesef en door mijn vader zag ik God ook als hemelse Vader, maar heel diep ging dat niet. Dat veranderde toen ik in Groningen een kamer huurde in een huis van een pinkstergemeente. Mijn huisgenoten stelden mij de juiste vragen en de Bijbel ging voor me open. Het was het bewustwordingsproces van wie Jezus is en wat Hij voor mij deed, waardoor mijn geloof echt ging groeien. Een jaar later ging ik met ze mee naar de pinkstergemeente en evangeliseerde ik op de Grote Markt!’
 
Agapè
‘Na mijn studie ging ik met mijn vrouw in Doorn wonen en via iemand van de kerk kwamen we in contact met Agapè. Ik werd daar vrijwilliger en ben nooit meer weggegaan. Na diverse functies mocht ik aan de slag als HR-medewerker en dat werk boeit me enorm. Ik vind het leuk om mensen te helpen zich verder te ontplooien en ik vind het ook leuk om aan de strategische kant van de organisatie mee te denken. De afgelopen jaren hebben we een grote slag gemaakt in het uitbouwen van HR bij Agapè.’
 
Navigators
‘Bij Agapè is het woord vermenigvuldiging een belangrijk woord en daardoor had ik steeds maar een zinnetje in mijn hoofd: Hoe kan ik HR vermenigvuldigen? Is dat wel mogelijk? Als ik dacht aan de tools en processen die we hadden ontwikkeld, dan zag ik zeker een mogelijkheid om dat te doen, maar hoe? Tijdens die overpeinzingen liet iemand mij de vacature voor HR-medewerker bij Navigators zien. Ik reageerde meteen, niet om te solliciteren, maar om aan te bieden samen te gaan werken en onze kennis en ervaring te delen. Ik zou graag een soort kenniscentrum op het gebied van HR willen opzetten en zo samenwerken om goed werkgeverschap te vermenigvuldigen. Beide directies vonden dit een mooi plan, maar omdat Navigators nog geen HR-medewerker had, werd mij gevraagd om bij hen in te stappen en te helpen om HR goed op te zetten. Ook daarvoor kreeg ik toestemming van beide directies en zo viel alles prachtig samen. Dit is echt wat mijn verlangen is, dat we als organisaties veel meer gaan samenwerken. Agapè en Navigators deden dat al op het gebied van MPD (Fondswerving) en nu ook met HR. Het is zoveel mooier als je als organisaties zo het werk kunt delen, in plaats van dat iedereen het voor zichzelf doet.’
 
Herderschap
‘Als HR denk je mee met de organisatie om een goede werkgever te zijn en zorg je ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek zitten met de juiste tools. Dat betekent dat je als organisatie de zaken goed op orde moet hebben, rondom verlof, verzuim en alles wat met loon te maken heeft. Maar het betekent ook wat Jezus zegt, de tweede mijl gaan. Ik ben bijvoorbeeld geraakt door wat in Ezechiël 34 staat. God spreekt daar de leiders van het volk aan op hun slechte herderschap. Mijn verlangen is dat wij als leiders goede herders zijn voor de kudde, de werknemers. Dat is een mooie metafoor.’
 
‘Een goede werkgever zijn of de extra mijl gaan uit zich op veel manieren. Wij hebben bijvoorbeeld bij Agapè het verlof voor een huwelijk uitgebreid van twee dagen naar een week. Omdat wij geloven dat het huwelijk een feest is dat, ook Bijbels gezien, gevierd mag worden. Maar ook in situaties rondom het wel of niet verlengen van een contract. Die situaties kunnen behoorlijk lastig zijn, want je hebt dan vaak te maken met tegenstrijdige belangen. Welk belang gaat zwaarder wegen? Dan is het zo belangrijk dat je open gesprekken hebt met alle partijen, zodat je de leidinggevende een goed advies kunt geven. Mijn ervaring is dat als er eerlijke en open gesprekken zijn geweest met alle betrokkenen en de werknemer zich ook echt gehoord voelt, men uiteindelijk goed uit elkaar gaat. Dit proces zorgvuldig doorlopen is fundamenteel.’
 
Doelen
‘Vroeger had ik een welzijn georiënteerd beeld van HR: het moet goed gaan met de medewerker. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat dit niet de primaire focus van HR moet zijn. Uiteraard wil ik graag dat het goed gaat met de medewerker en daarvoor een extra mijl gaan, maar het doel van HR is dat de de medewerker geholpen wordt zijn doelen te bereiken. Die doelen worden door de organisatie bepaald. Ik moet de medewerker dan zo goed mogelijk in staat stellen om die doelen te bereiken. Wat heeft hij nodig aan inkomen, training, ontwikkeling, werkplek enzovoorts, zodat hij in staat is zijn rol goed te vervullen. De zorg voor de medewerker staat in de context voor het bereiken van de missie.’
 
‘Ik hoop dat God later tegen mij zegt: “Bart je hebt echt goed je best gedaan om een goede herder te zijn”. In die Bijbelse taal ervaar ik een stukje verbinding met HR. Als Jezus zegt: “Ik geef je een nieuw gebod, houd van elkaar zoals ik van jullie houd”, dan vind ik het een uitdaging om dat in een werkomgeving gestalte te geven met elkaar. Ik heb geleerd dat dit alleen kan als Gods Geest in ons woont en door ons heen werkt. Dat ik door die Geest mag leven en werken en niet door mijn oude natuur.’
 
Interview: Marieke Boersma-Lensen
Fotografie: @Mirjam van Klaarbergen Photography