Headline

< terug

Hoe Jezus’ verhaal studenten bij elkaar brengt voor missie

Als in 2014 The Passion van de EO in Groningen plaatsvindt, grijpt studentenwerker Frederik Boersema het event aan om met de christelijke studentenverenigingen een week van missionaire activiteiten op te zetten. Het wordt een mooie week waar enthousiasme ontstaat voor een vervolg: de Passion Weeks zijn geboren. Het jaar daarop gaat hij met een team van studenten naar Engeland om te zien en ervaren hoe ze daar vorm geven aan Mission Weeks: een soortgelijk concept dat daar al veel langer loopt. In 2015 haakt ook Zwolle aan en in de jaren erna pikken steeds meer steden het op. Dit jaar zullen maar liefst elf studentensteden een Passion Week neerzetten.

‘Hoewel we de week ‘organiseren’ is het vooral gericht op ontmoeting en gesprek. Het is mijn verlangen om met missie bezig te zijn en hiermee hopen we de relaties die er al zijn een stapje verder te helpen en de kern van christelijk geloof mee te geven. Uiteindelijk verlang ik ernaar dat christelijke studenten hierdoor meer oog krijgen voor niet gelovigen om hen heen. En dat we daarin als christelijke studentenverenigingen in een stad met elkaar optrekken en samenwerken. Want er is maar één God en één missie waar we voor gaan!’

Waar een Passion Week toe kan leiden
Thijs is niet gelovig als hij voor het eerst bij een Passion Week talk komt. Hij zou wel even de moeilijke vragen komen stellen. Als zijn vragen direct de eerste avond worden besproken, raakt hij oprecht geïnteresseerd en blijft hij vanaf dat moment komen. Hij krijgt follow-up aangeboden en gaat een Alpha – Students doen. Daar komt hij tot geloof en raakt betrokken bij een studentenvereniging. Op dit moment is Thijs Externus in het bestuur van zijn vereniging en draagt hij zijn geloof uit in zijn stad. Ook neemt hij nu zelf acht studiegenoten mee naar de Passion Week, om zijn passie voor Jezus met hen te delen. Een mooi voorbeeld van de uitwerking op een persoon en wat het effect kan zijn naar een veel groter aantal studenten.

Hoe ziet een Passion Week eruit?
Een Passion Week is drie of vier dagen achter elkaar met elke dag twee talks. De lunchtalk is op de campus tijdens lunchtijd, met gratis lunch voor iedereen. Deze talks richten zich op apologetische vragen. Uitleg en gesprek over bijbelse personen en thema’s vanuit buiten-bijbelse bronnen. De avondtalks zijn in een cafésetting met soms muziek- of drama optredens. Deze talks zijn extensioneel van inhoud en gaan over de grote vragen van het leven. Na de talks is er gesprek en discussie en wordt iedereen persoonlijke follow-up aangeboden.

Kijk ook eens op: passionweek.nl