Headline

< terug

Al 15 jaar wordt binnen Navigators NSV de ministrycursus gegeven. De cursus bestaat uit vijf avonden waarbij de deelnemers onderwijs ontvangen over gebed, luisteren naar Gods stem, vergeving, genezing en kwade machten. Studenten worden toegerust om de leiding van de heilige Geest te volgen in gebed. Coördinator Esther Westerkamp vertelt hoe de cursus is ontstaan en wat het verlangen is voor de toekomst.

‘De ministrycursus ontstond in een tijd waarin we steeds meer ontdekten over de kracht van gebed. Er kwam een verlangen om studenten hiermee in aanraking te brengen en ze hierin toe te rusten. In die begintijd waren de thema’s die we bespraken in veel kerken nog aardig onbekend. Het was spannend om daar samen in te duiken, maar tegelijkertijd nodigt Jezus ons uit om Hem hierin te volgen. Er staat in Mattheüs 28 vers 16 - 20: “Hij zendt ons erop uit en heeft ons volmacht gegeven om dit te doen”.’

In steden en op Focus
‘De cursus wordt in grote steden jaarlijks of tweejaarlijks gegeven en de kleine steden haken vaak aan bij een andere stad. Daarnaast is er op Focus al vijf jaar een ministrycursus voor de verenigingen en netwerken die niet de ruimte hebben om het zelf te organiseren. Studenten die de cursus hebben gevolgd geven regelmatig aan dat het onderwijs ze echt helpt om zich meer uit te strekken naar God en te geloven dat Hij hen wil gebruiken. Ik ben er enorm enthousiast over, omdat ik zie dat studenten een Bijbelse basis leggen en daarnaast de ruimte krijgen om te oefenen. Tegelijk zou het echt fantastisch zijn als er helemaal geen ministryteams meer nodig zijn, omdat we allemaal de ruimte ervaren om voor elkaar te bidden en om gebed te vragen als we dit nodig hebben.’
 
Droom
‘Mijn droom is dat de ministrycursus een katalysator is waardoor NSV studenten worden bekrachtigd om datgene te leven wat God voor hen heeft. Dat ze zich vrij voelen om in de kracht van de heilige Geest te bewegen en voor anderen te bidden.’