Headline

< terug
met impact op jongeren

 ‘Mijn reactie op moeilijke dingen was agressie. Ik duwde mensen van mij af, terwijl ik eigenlijk het verlangen en de behoefte had dat mensen door dat pantser braken en om me heen stonden.’ Jonathan Pellegrom (30 jaar) worstelde in zijn tienertijd met een ernstige ziekte en het overlijden van een ouder. Het maakte hem tot het soort tiener waar hij nu hart voor heeft. ‘Ik heb zelf ervaren dat als je op zo’n manier reageert, mensen het lastig vinden daar doorheen te prikken. Daar komt mijn hart voor jongeren vandaan en vooral voor jongeren in moeilijke situaties.’

Jonathan werkt bij Agapè, waar hij elf jaar geleden met straatjongeren ging werken in een achterstandswijk in Rotterdam. Daarna leidde hij het missionaire jongerenwerk van de organisatie. Drie jaar geleden schreef Jonathan een boek over hoe je als christen kunt aansluiten bij jongeren op de straat. Afgelopen maand volgde zijn tweede boek De 5 gewoontes - hoe jij heel gewoon grote impact kunt hebben op het leven van jongeren.

Worsteling
‘Toen ik startte met mijn werk onder straatjongeren was dat heel heftig. Het is een heftige doelgroep met bedreigingen, mishandelingen, hechtingsproblemen. Mijn eerste jaren waren een worsteling in hoe ik impact kon hebben. In de loop van de tijd ontdekte ik steeds meer antwoorden, ik ontdekte steeds meer hoe het werkt. Vanuit dat hart heb ik deze twee boeken geschreven. Bij veel mensen die ik spreek, zie ik het verlangen om verschil te maken in de levens van jongeren. Dat geldt voor ouders, jeugdwerkers of vrijwilligers. Tegelijkertijd vragen zij zich ook af hoe je dat doet.’
In dit boek gebruikt Jonathan daar niet alleen zijn eigen ervaringen voor. Er staan zo’n twintig verhalen, geschreven vanuit drie posities: missionair jeugdwerk, kerkelijk jeugdwerk en (pleeg)ouderschap. Het zijn praktijkvoorbeelden, bedoeld om te inspireren.
 
Gewoontes
‘De kern van het boek gaat over gewoontes waarmee mensen impact kunnen hebben in de levens van jongeren. Zo hebben mensen impact op jongeren door authentiek te zijn. Ze moeten zich bewust zijn van de grote invloed die ze hebben, puur door wie ze zijn, terwijl ze nog helemaal niets gedaan hebben.’
‘Dat idee is een van de vijf gewoontes die in het boek staan. Het is namelijk te leren, het zijn dingen in het leven waar je in kunt groeien. Of je nu met straatjongeren werkt, jongeren in de kerk, tieners in je gezin, eigenlijk is het allemaal hetzelfde. De principes die op straat gelden om goede relaties op te bouwen, gelden ook in het gezin.’

Verandering
‘Ik hoop dat het boek beweging geeft. Ik hoop dat het een laagdrempelig middel is, dat mensen inspireert, enthousiast maakt, maar ook tools in handen geeft. Als je het boek leest, verandert er namelijk niets. Er verandert pas iets als je iets doet met wat je leest. Bovenal hoop ik gewoon op zoveel mogelijk verandering in de levens van jonge mensen in Nederland. Dat is mijn grote droom.’
 
Meer informatie over het boek van Jonathan vind je op de5gewoontes. Margreet Feitsma, trainer bij LEF, is een van de geïnterviewden in het boek.

Interview: Matthijs den Dekker