NAV. Magazine

1948 - 1973 - Een uniek begin

Het is maart 1948. Gien Karssen, oorlogsweduwe, bereidt zich voor op een weekend in het Brandpunt in Doorn. Ze zal daar o.a. een, voor Nederland onbekende Amerikaanse zendeling vertalen, genaamd Dawson Trotman. Hij zal als eerste spreken, waarna de m... »