NAV. Magazine

Betekenissen en bekentenissen

Dit voorjaar organiseerde Navigatørene in samenwerking met IFES (hier Laget) een week voor voornamelijk niet-gelovige studenten. De grote vragen van het leven stonden centraal. Naast verschillende avonden over ‘wat is geluk’, - &ls... »

NAV. Magazine

Ken je de Navigators Academy al?

De Navigators Academy is ons online platform waar je verschillende gratis modules kunt vinden. Ze helpen jou om blijvend als leerling van Jezus onderweg te gaan en dit door te geven aan anderen. Online tools dus voor offline discipelschap! We lich... »

NAV. Magazine

God ziet om naar gewone mensen

Wat voelde ze zich onbegrepen. Het verlangen naar een kind, een zoon, was zo groot, maar haar buik bleef leeg. Het hielp ook niet dat Pennina het ene kind na het andere ter wereld bracht, en haar zelfs treiterde vanwege haar lege moederschoot. Haar m... »