LEF

Verhalen van hoop

“Nu dan, luister, Jakob, mijn dienaar, Israël, dat Ik heb uitgekozen: Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd, en die je steeds te hulp komt: Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, Jesurun, die Ik heb uitgekoz... »

LEF

De kerk heeft het gebouw verlaten

Als kerk leren van een bevlogen corporate antropoloog – het kán! Onlangs hoorde ik een interessante podcast waarin Ben Tiggelaar in gesprek is met Jitske Kramer over haar nieuwe bestseller “Werk heeft het gebouw verlaten”. Al... »

LEF

Even-geen-werk-blad: Gods rust is goed nieuws

We geloven dat Jezus ons uitnodigt Hem te volgen in een leven vanuit rust. Dat is goed nieuws! Door zijn principes van rust toe te passen, ontstaat er meer ruimte voor verbondenheid met God en anderen. Het geeft focus en energie voor de dingen die je... »