LEF

Hoe verlies verlangen zichtbaar maakt

Tijdens de seizoensafsluiting van ons LEF-team deelde Marina iets over verlies en verlieservaringen. Op die dag was het een krachtig moment waarin we terugkeken op wat er niet goed was de afgelopen maanden. Omdat een seizoen goed afsluiten soms ook b... »

LEF

3 vragen voor een betere vakantie

Door de pandemie afgelopen maanden is er veel voor ons bepaald. De ingelaste maatregelen vroegen om je aan te passen op bijna elk gebied van je leven. Een ander bepaalde de grenzen van wat kon en mocht en dat voelt niet goed. De pandemie overkwam ons... »

LEF

Hoe Gods grote verhaal jongeren helpt Bijbellezen

De hele Bijbel, Genesis tot Openbaring is een verhaal, Gods verhaal. Gods verhaal met de wereld, met de schepping, met de mensheid. Het is een verhaal dat al heel lang gaande is. Toen, in de levens van de mensen waarover we lezen in de Bijbel. Nu, in... »

NAV. Magazine, LEF

Een aanstekelijke cultuur

‘We zien jeugdwerkers vol passie. Jeugdwerkers die er samen helemaal voor willen gaan. We zien dat de jeugd weer komt! We waren daar megaverbaasd over en over hun enthousiasme! We plukken nu de vruchten van de cultuur die we proberen te bouwen.... »