LEF

Hoe Gods grote verhaal jongeren helpt Bijbellezen

De hele Bijbel, Genesis tot Openbaring is een verhaal, Gods verhaal. Gods verhaal met de wereld, met de schepping, met de mensheid. Het is een verhaal dat al heel lang gaande is. Toen, in de levens van de mensen waarover we lezen in de Bijbel. Nu, in... »

NAV. Magazine, LEF

Een aanstekelijke cultuur

‘We zien jeugdwerkers vol passie. Jeugdwerkers die er samen helemaal voor willen gaan. We zien dat de jeugd weer komt! We waren daar megaverbaasd over en over hun enthousiasme! We plukken nu de vruchten van de cultuur die we proberen te bouwen.... »

LEF

Leven in community

Wanneer we kijken naar het leven van Jezus, zien we Hem telkens heen en weer bewegen tussen tijd alleen met Vader en de discipelen met wie Hij zijn leven deelt. Die 12 leerlingen waren een gekke community van mensen. Twee worden ‘zonen van de d... »

LEF

Last van verwachtingen? Blijf in Hem

Deze blog was oorspronkelijk de afsluiting van ons gratis e-book over discipel van Jezus zijn (nog steeds te downloaden). In deze tijd van corona en allerlei nieuwe vormen van kerk-zijn of jeugdwerk (moeten) ontwikkelen, delen we hem ook hier. Als be... »