LEF

De kerk heeft het gebouw verlaten

Als kerk leren van een bevlogen corporate antropoloog – het kán! Onlangs hoorde ik een interessante podcast waarin Ben Tiggelaar in gesprek is met Jitske Kramer over haar nieuwe bestseller “Werk heeft het gebouw verlaten”. Al... »

How2Act 2

De afgelopen drie jaar besteedden wij aandacht aan How2Pray, How2Read en How2Connect. Gebed, Bijbellezen en gemeenschap zijn drie van de pijlers van ons geloofsleven, zoals ook afgebeeld staat in deze illustratie van Het Wiel. Dit jaar geven we aanda... »

LEF

Even-geen-werk-blad: Gods rust is goed nieuws

We geloven dat Jezus ons uitnodigt Hem te volgen in een leven vanuit rust. Dat is goed nieuws! Door zijn principes van rust toe te passen, ontstaat er meer ruimte voor verbondenheid met God en anderen. Het geeft focus en energie voor de dingen die je... »

Blog Mark

​Fouten, maken we die niet allemaal?

Peruanen zijn veel meer dan in Nederland mensen die zichzelf zien als onderdeel van een groep. Je leeft samen in goede én in slecht tijden en je zorgt voor ‘jouw mensen’. Zelf zouden ze zeggen dat ze hier ‘gente cálida... »