Headline

< terug

‘Gebed versterkt mensen, verfrist kerken en verandert de maatschappij’. Vanuit deze visie helpt 24-7 Prayer kerken en studenten in Nederland te bidden. Daarvoor worden allerlei vormen en ondersteunende materialen ontwikkeld. Na een non-stop gebedsketting van zestien weken, avontuurlijke gebedsreizen naar allerlei Europese steden en vele gebedsinitiatieven in studentensteden is er een nieuw initiatief gestart:

DE POP UP PRAYER ROOM!!

Edwin Hamelink, leider van 24-7 Prayer Nederland, vertelt hoe dit idee is ontstaan. ‘We geloven dat gebed ons tot missie beweegt. De afgelopen jaren hebben we daar al iets van mogen zien. Het aantal studenten dat een Alpha cursus volgt is gestegen en het begint normaler te worden gebed aan te bieden op de universiteit. Maar met de Pop Up Prayer Room willen we studenten iets meer uitdagen om ook op de campus te gaan bidden. Net als Jezus willen we onder de mensen zijn.  We geloven dat als we gaan bidden op de plek waar de mensen zijn voor wie we bidden, onze gebeden meer richting krijgen. We willen dat God onze harten breekt voor wat zijn hart breekt.’

‘Het idee van een mobiele gebedsruimte past daar goed bij’, vervolgt Edwin, ‘het geeft ons de mogelijkheid om naar allerlei plekken te gaan en dichtbij de studenten te komen. In de bus vind je, net als in een normale 24-7 gebedsruimte, diverse vormen van gebed die studenten kunnen helpen om een uur te bidden. Daarnaast kunnen we een luifel opzetten en met zitjes buiten de bus een ontmoetingsplek creëren. Op deze manier willen we in gesprek en gebed gaan met studenten die dat wel of juist niet gewend zijn. Om te beginnen hebben we 2500 gebedsverzoekkaartjes laten drukken waarmee we zoveel mogelijk gebedsverzoeken willen verzamelen van studenten die iets kwijt willen bij God.’

‘Het doel is om de komende twee jaar elke campus in Nederland te bezoeken. Studentengroepen kunnen de bus bij ons boeken en zelfstandig een gebedsinitiatief opstarten. We hebben al aanvragen voor diverse introductieweken. Heb je interesse om de Pop Up Prayer Room op je campus te parkeren? Neem dan contact met ons op via info@24-7prayer.nl dan bespreken we de mogelijkheden.’