Headline

< terug

Generaties, er wordt veel over geschreven en gedebatteerd: generatie X, babyboomers en op dit moment zijn de millennials (generatie Y) hot. Deze serie interviews gaat ook over generaties, alleen hebben deze generaties niet per se iets met geboortejaren te maken. Deze generaties ontstaan dwars door alle leeftijden heen en het zijn er veel sinds het ontstaan van Navigators Nederland 70 jaar geleden.
 

Van generatie op generatie …
 

Het is 28 oktober 1971. Er wordt aangebeld bij Daan Weenk, biologiestudent in Utrecht. Voor de deur staan een paar mensen van Navigators die hem graag een enquête willen afnemen. Daan vindt dat wel interessant en doet mee. De laatste vraag van de enquête is: ‘Weet je of je eeuwig leven hebt?’ Daan, die uit een gereformeerd gezin komt, weet goed wat er wordt bedoeld. Hij denkt na. ‘Ik wist dat niet zeker en vond het wel een goed idee om daar iets aan te doen. Via de brugillustratie werd mij het Evangelie uitgelegd en op dat moment heb ik voor God gekozen. Die keuze was oprecht, maar ik had geen idee wat de gevolgen zouden zijn. Ik dacht, het kaartje naar de hemel is binnen.’
 
‘We deden samen stille tijd, ik ging naar kring en ook naar conferenties van Navigators. Daar werd mij duidelijk dat ik Jezus wel als mijn verlosser had aangenomen, maar niet als mijn Heer. Dat gebeurde een jaar later, onder tranen, want ik vond het o zo moeilijk om de regie over te geven. Later tijdens een conferentie op Heverlee raakte de tekst uit Jesaja 6 vers 8 mij waar God vraagt: ‘Wie zal ik zenden …’ Ik antwoordde: ‘Zend mij!’.’
Vanaf dat moment deelt Daan met velen het Evangelie.  Eén van die mensen was Paul van der Boom.

 

'Ik dacht: Het kaartje naar de hemel is binnen!'

 
Hoezo is God liefde?
Paul: ‘Ik ben wel gelovig opgevoed, maar geleidelijk aan heb ik het losgelaten. Na mijn studie ging ik in een kibboets werken en op een avond keek ik liggend op mijn rug naar de sterrenhemel. Op dat moment kreeg ik een overweldigend gevoel van eeuwigheid. Waarom ben ik hier? Er moet meer zijn. Zo begon mijn zoektocht.
Ik zocht in het mystieke, bezocht kloosters, sprak met paters en las allerlei boeken. Ik werd in Utrecht lid van de studentenvereniging voor creatieve intelligentie. Die bleek geleid te worden door de goeroe Mahareshi Mahesh Yogi. Van hem kreeg ik een mantra die ik elke dag moest opzeggen. Maar ik vond geen rust. Toen ik in mijn oude schoolbijbeltje bladerde viel mijn oog op de tekst: ‘God is Liefde’. Huh? Hoezo is God liefde? Is liefde God? Wat betekent dat? Ik besloot dat ik ook bij de christenen moest kijken. Ik wist wel iets van Navigators, want als jongen was ik ooit eens bij de Captains Club geweest.

In diezelfde tijd kwam Daan regelmatig bij de lerarenopleiding en in de pauze ging hij met zijn boterhammetje bij ons zitten. Ik raakte met hem in gesprek en hij nodigde mij uit voor een introductiecursus over het christelijk geloof. Daar heeft hij de brugillustratie op grote vellen papier voor me uitgetekend. Na afloop ging hij met mij mee naar huis en vroeg: “Waar sta je, aan de kant van de mens of aan de kant van God?” “Ik denk aan de kant van de mens”, antwoorde ik. “Wil jij dan niet aan de kant van God staan?” En dat wilde ik wel en zo heb ik Jezus aangenomen. Toch merkte ik helemaal niks. Ik dacht, ik kijk het nog even aan, en dan ga ik verder op zoek. Gelukkig heeft Daan mij al die tijd vast weten te houden. Hij gaf niet op. We bleven afspreken om bijvoorbeeld samen een stuk te wandelen en dan vertelde hij iets van wat hij over God had gelezen. Het zat bij mij wel in mijn hoofd, maar nog niet in mijn hart. Hij zei tegen mij: “Je moet een kerk zoeken.”

'Het zat wel in mijn hoofd, maar niet in mijn hart'


Zo kwam ik op een zondag bij de Volle Evangeliegemeente. De mensen waren zo enthousiast, ze hadden hun handen omhoog en zongen uit volle borst. Dat sprak me wel aan. De voorganger zei: “Als je God wilt ervaren, kom dan naar voren, dan bid ik voor je dat je de heilige Geest ontvangt.” Ik wilde dat ervaren en liep naar voren, hij legde zijn hand op mijn hoofd en ik werd in een keer intens geraakt door de heerlijkheid van God. Wow!!! Het is dus toch echt waar! God bestaat en Jezus leeft! Dat moet iedereen weten!’
 
Een nieuwe generatie

Zo ontstond er vanaf Daan Weenk een generatie van discipelen. Paul vertelde het evangelie aan andere mensen en zij vertelden het ook weer aan anderen. In bijgaande foto zie je een rij van acht mensen die in deze generatie discipelen zijn geworden die ook weer discipelen maken. Paul richtte de Best Life Church in Utrecht op, waar ze hetzelfde principe hanteren. 1x1=veel!
 
God geeft de woorden
Toch vindt niet iedereen het even gemakkelijk om anderen aan te spreken. ‘Het allerbelangrijkste is’, zegt Paul ‘dat je vol van de Geest bent, in relatie met God blijft en dat dagelijks onderhoudt. Dat je beschikbaar bent voor Hem, dat Hij je mag gebruiken.’ ‘Ja’, zegt Daan, ‘God is uiteindelijk degene die zorgt voor de bloei, dat hangt niet van jouw inspanningen af. Doe wat je moet doen, blijf in contact met Hem, stel je beschikbaar, bid en God zal je de woorden geven. Je zult verstelt staan hoe open mensen zijn als je vraagt of je voor ze mag bidden. God helpt je!’
 
Interview: Marieke Boersma-Lensen