Headline

< terug

Ik hoorde een Zuid-Afrikaanse voorganger eens vertellen van een oude vrouw in zijn gemeente. Het was een traditionele blanke kerk, gesticht door Nederlandse zendelingen in een ver verleden. De gemeente las nog de Nederlandse Bijbel. De kerkleiders hadden besloten over te gaan op de Bijbel in het Afrikaans. Die ene vrouw was daar echter fel op tegen. Haar redenatie? ‘Als de Nederlandse taal goed genoeg was voor de apostel Paulus, is het goed genoeg voor mij.’ Tja, dan neem je je Bijbel iets te letterlijk.

De Bijbel. Je kunt er niet omheen. Nogal logisch, zul je zeggen, want de Bijbel is het woord van God. Daar willen we dus ook niet omheen! Maar, de Bijbel is ook een weerbarstig boek waar je veel kanten mee op kunt. En daarmee ook een boek waar mensen in de loop der tijd veel kanten me zijn opgegaan. In deze blog licht ik er 5 manieren uit. Het zijn 5 manieren om de Bijbel te lezen die de Bijbel geen recht doen.
 

 1. Wetenschapsboek
  In de Bijbel staan geen proefnemingen, theorieën of experimenten. Dingen zijn niet tot op de millimeter nageplozen. Wat er wel in staat: Beelden en uitspraken die aansloten bij het wereldbeeld van die tijd en die ook zo gelezen moeten worden. Soms staan er verrassende uitspraken in die juist niet aansluiten bij het wereldbeeld van die tijd, maar over het algemeen gebruikt God de woorden, termen en ideeën van die tijd. Dat maakt niet dat de Bijbel niet waar is, maar wel dat je niet de Bijbel kunt lezen om daar wetenschap op te baseren.
 2. Sprookjesboek
  Het tegenovergestelde van de Bijbel als wetenschapsboek is de Bijbel als sprookjesboek. Wonderen, engelen, opstaan uit de dood, het zijn elementen die niet in het wereldbeeld van de moderne mens passen. En dus klopt er niets van. Waar de een alles in de Bijbel serieus neemt, neemt de ander alles als mythe, sprookje, mooi verhaal. De Bijbel is meer dan een mooi verhaal.
 3. Tekstenbundel
  Elke zin in de Bijbel heeft een handig nummertje. Het voorkomt een hoop bladeren als we allemaal hetzelfde willen. ‘Ergens halverwege het boek Jesaja’ wordt netjes Jesaja 27. Vers zoveel om precies te zijn. Handig, maar ook sluipend. Het verleidt ons tot het gebruiken van de Bijbel als tekstenbundel. Hier een tekst, daar een tekst, en het past allemaal opvallend goed in ons eigen denken. De Bijbel is één geheel, de boeken zijn één boek, de brieven zijn steeds één brief. Context is key!
 4. Briefje uit de hemel
  Moslims geloven dat de Koran letterlijk zo uit de hemel is overgeleverd aan de Profeet. Christenen geloven dat niet, maar soms komt het er dichtbij. ‘De Bijbel zoals ik die lees is onfeilbaar. We moeten de Bijbel letterlijk nemen, van kaft tot kaft.’ De Bijbel is geen briefje uit de hemel, waarin God letterlijk zegt wat je moet doen, door je op de juiste tekst te wijzen. De Bijbel is het boek waarin God zich bekend maakt, met het doel Hem te leren kennen. Het is niet Gods checklist voor het leven.
 5. Wetboek
  De Bijbel is geen regeltjesboek, maar een relatieboek. Het is geen inventarisatie van wat God vindt, maar een uitnodiging te leren kennen wie hij is. Dat maakt dat de Bijbel geen wetboek is. Het is niet een verzameling regels, geboden en dingen waar je aan moet voldoen. Het gaat niet om de regels. Ja, die staan erin, en ja, ze zijn er om je aan te houden. Maar uiteindelijk gaat het in de eerste plaats om die relatie.