Missions

Navigators Missions


Het verlangen om Christus te kennen en bekend te maken beperkt zich niet alleen tot onze grenzen. Verschillende van onze medewerkers werken in Europa of daarbuiten. Zij ondersteunen daar bestaande projecten, of zetten nieuwe projecten op. De een is daar voor langdurige zending, de ander voor een kortdurend project.

Meedoen?

Heb jij ook interesse om uitgezonden te worden voor kortere of langere tijd? Neem dan contact op met Ernst Haagsman