Online machtigen via een donatieformulier


Geef een machtiging af via het onderstaande donatieformulier. Wanneer u ons hebt gemachtigd om automatisch uw gift te incasseren, doe wij dit op de 1e of de 26e dag van de maand. U kunt deze automatische incasso’s stopzetten of wijzigen door een email te sturen naar gift@navigators.nl.

[{"mandatory":"1","infix":"true","prefix":""}]
{"label":"Naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"IBAN","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"numeric","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Bedrag","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"use_dropdowns":"","has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Ingangsdatum","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Aan project","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":""}]
{"label":"Opmerking","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"text":"Navigators heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting."}
[]

Navigators heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]

Door op 'verzenden' te klikken geeft u ons een machtiging om bovenstaand bedrag met aangegeven frequentie van uw rekening af te schrijven.

NAV. Magazine

Lees de verhalen van mensen die betrokken zijn of zijn geweest bij Navigators en raak geinspireerd!
lees meer